In dit statuut staan de rechten en plichten van leerlingen, zodat iedereen op school weet waar hij aan toe is. Een leerlingenstatuut maakt duidelijk of er goed gehandeld wordt door de school voor de leerlingen. En visa versa hebben leerlingen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot goed handelen en goed gedrag.