Ouderraad

De Ouderraad is er voor u en uw kinderen en bestaat momenteel uit een groep van 8 enthousiaste ouders met een uiteenlopende achtergrond, die met elkaar een sterk betrokken en dynamisch team vormen.

Zij komen gemiddeld 7x per jaar bijeen om zich door de schoolleiding te laten informeren over allerlei lopende zaken. Tevens geeft de OR gevraagd en ongevraagd haar mening én advies over de gang van zaken op onze school.

Elk jaar organiseert de OR een thema-avond, over onderwerpen als alcoholgebruik, loverboys, internetgebruik en dyslexie. Ook treft u ons bij informatieavonden en de Open Dag van de school. Wij horen daar graag van u hoe tevreden u bent over de school. Of dat u misschien vindt dat zaken voor verbetering vatbaar zijn? U kunt ook hier uw stem laten horen. Als ouderraad zijn we in staat belangrijke onderwerpen bij de directie aan de orde te stellen.

Wilt u meer weten over de ouderraad? Kom dan gerust langs op één van de vergaderingen. De OR probeert ieder jaar i.v.m. uitstroom 4 nieuwe leden toe te voegen. Ook ú kunt hier actief meedenken.

Wij zullen u via de website en de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen op en over onze school. Mocht u meer willen weten of zelf ook lid willen worden van de ouderraad, neem dan gerust contact met ons op via or-vmbo@davinci-leiden.nl