Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid vinden wij als school erg belangrijk. We stellen het op prijs dat leerlingen hun mening geven over zaken die hen en de school aangaan. Daarom hebben wij een leerlingenraad, die zich over verschillende schoolgebonden onderwerpen buigt. De schoolleiding kan deze raad om advies vragen.